Stanovisko - IMCO_AD(2015)539571Stanovisko
IMCO_AD(2015)539571

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Navrhovatel: Dennis de Jong

23.1.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: