Mišljenje - IMCO_AD(2015)539571Mišljenje
IMCO_AD(2015)539571

MIŠLJENJE
Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja
o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Dennis de Jong

23.1.2015

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: