Vélemény - IMCO_AD(2015)539571Vélemény
IMCO_AD(2015)539571

VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére
a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
A vélemény előadója: Dennis de Jong

23.1.2015

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: