Opinjoni - IMCO_AD(2015)539571Opinjoni
IMCO_AD(2015)539571

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Dennis de Jong

23.1.2015

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: