Advies - IMCO_AD(2015)539571Advies
IMCO_AD(2015)539571

ADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
(COM(2014)0221 - C8-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Rapporteur voor advies: Dennis de Jong

23.1.2015

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: