AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Raportor pentru aviz: Dennis de Jong

23.1.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: