MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Pripravljavec mnenja: Dennis de Jong

23.1.2015

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: