6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Budgetudvalget
om forslag til den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017
(2016/2047(BUD))
Ordfører for udtalelse: Liisa Jaakonsaari

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 256kWORD 65k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik