Arvamus - IMCO_AD(2016)584233Arvamus
IMCO_AD(2016)584233

  ARVAMUS
  Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  Saaja: eelarvekomisjon
  Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta
  (2016/2047(BUD))
  Arvamuse koostaja: Liisa Jaakonsaari

  6.9.2016

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: