Lausunto - IMCO_AD(2016)584233Lausunto
IMCO_AD(2016)584233

  LAUSUNTO
  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
  budjettivaliokunnalle
  esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017
  (2016/2047(BUD))
  Valmistelija: Liisa Jaakonsaari

  6.9.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: