6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2016/2047(BUD))
Nuomonės referentė: Liisa Jaakonsaari

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 403kWORD 65k
Teisinė informacija - Privatumo politika