6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2016/2047(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Liisa Jaakonsaari

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 403kWORD 60k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika