6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
ADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017
(2016/2047(BUD))
Rapporteur voor advies: Liisa Jaakonsaari

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 174kWORD 66k
Juridische mededeling - Privacybeleid