6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
STANOVISKO
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017
(2016/2047(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Liisa Jaakonsaari

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 409kWORD 60k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia