6.9.2016
IMCO_AD(2016)584233
YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
(2016/2047(BUD))
Föredragande av yttrande: Liisa Jaakonsaari

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 170kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy