Stanovisko - IMCO_AD(2016)589291Stanovisko
IMCO_AD(2016)589291

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
pro Výbor pro kulturu a vzdělávání
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Navrhovatelka: Emma McClarkin

19.12.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: