5.12.2017
IMCO_AD(2017)609467
СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи
(2017/2067(INI))
Докладчик по становище: Матейс ван Милтенбьорг

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 427kWORD 65k
Правна информация - Политика за поверителност