5.12.2017
IMCO_AD(2017)609467
NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos
(2017/2067(INI))
Nuomonės referentas: Matthijs van Miltenburg

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 413kWORD 66k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika