Arvamus - IMCO_AD(2020)648496Arvamus
IMCO_AD(2020)648496

  ARVAMUS
  Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  Saaja: õiguskomisjon
  soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta
  (2020/2012(INL))
  Arvamuse koostaja: Alexandra Geese

  8.7.2020

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: