OPINIA
  Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  dla Komisji Prawnej
  zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
  (2020/2012(INL))
  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Alexandra Geese

  8.7.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: