8.7.2020
IMCO_AD(2020)648496
YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för rättsliga frågor
med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
(2020/2012(INL))
Föredragande av yttrande: Alexandra Geese

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 158kWORD 58k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy