Udtalelse - IMCO_AD(2020)648565Udtalelse
IMCO_AD(2020)648565

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
(2020/2016(INI))
Ordfører for udtalelse: Marcel Kolaja

9.9.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: