Opinjoni - IMCO_AD(2020)648565Opinjoni
IMCO_AD(2020)648565

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
dwar l-Intelliġenza Artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali
(2020/2016(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Marcel Kolaja

9.9.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: