Advies - IMCO_AD(2020)648565Advies
IMCO_AD(2020)648565

ADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
(2020/2016(INI))
Rapporteur voor advies: Marcel Kolaja

9.9.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: