OPINIA
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie sztucznej inteligencji w prawie karnym i jej stosowania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
(2020/2016(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Marcel Kolaja

9.9.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: