AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
privind inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
(2020/2016(INI))
Raportor pentru aviz: Marcel Kolaja

9.9.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: