7.7.2020
IMCO_AD(2020)650637
LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset
(2020/2013(INI))
Valmistelija: Andreas Schwab

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 128kWORD 65k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö