Udtalelse - IMCO_AD(2021)680981Udtalelse
IMCO_AD(2021)680981

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Retsudvalget
om en handlingsplan for intellektuel ejendom til støtte for EU's genopretning og modstandsdygtighed
(2021/2007(INI))
Ordfører for udtalelse: Vlad-Marius Botoş

22.6.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: