Opinjoni - IMCO_AD(2021)680981Opinjoni
IMCO_AD(2021)680981

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali
dwar pjan ta' azzjoni għall-proprjetà intellettwali b'sostenn għall-irkupru u r-reżiljenza tal-UE
(2021/2007(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Vlad-Marius Botoş

22.6.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: