MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
za Odbor za pravne zadeve
o akcijskem načrtu za pravice intelektualne lastnine v podporo okrevanju in odpornosti EU
(2021/2007(INI))
Pripravljavec mnenja: Vlad-Marius Botoş

22.6.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: