Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ((2018/0427(NLE))

17.12.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: