Изменения - IMCO_AM(2009)430618Изменения
IMCO_AM(2009)430618

  Проектодоклад
  Róża Thun Und Hohenstein
  (PE430.299v02-00)
  относно отчета за постигнатите резултати в областта на вътрешния пазар
  (2009/2141(INI))

  17.11.2009

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: