Pozměňovací návrhy - IMCO_AM(2009)430618Pozměňovací návrhy
IMCO_AM(2009)430618

  Návrh zprávy
  Róża Thun Und Hohenstein
  (PE430.299v02-00)
  Hodnotící zpráva o vnitřním trhu
  (2024/2007(INI))

  17.11.2009

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: