Muudatusettepanekud - IMCO_AM(2009)430618Muudatusettepanekud
IMCO_AM(2009)430618

Raporti projekt
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Siseturu tulemustabel
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: