Módosítások - IMCO_AM(2009)430618Módosítások
IMCO_AM(2009)430618

Jelentéstervezet
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Belső piaci eredménytábla
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: