Pakeitimai - IMCO_AM(2009)430618Pakeitimai
IMCO_AM(2009)430618

Pranešimo projektas
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Vidaus rinkos rezultatų suvestinė
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: