Grozījumi - IMCO_AM(2009)430618Grozījumi
IMCO_AM(2009)430618

  Ziņojuma projekts
  Róża Thun Und Hohenstein
  (PE430.299v02-00)
  Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums
  (2024/2007(INI))

  17.11.2009

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: