Emendi - IMCO_AM(2009)430618Emendi
IMCO_AM(2009)430618

Abbozz ta' rapport
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern
(2009/2141(INI))

17.11.2009

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: