Amendementen - IMCO_AM(2009)430618Amendementen
IMCO_AM(2009)430618

Ontwerpverslag
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Het scorebord van de interne markt
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: