Poprawki - IMCO_AM(2009)430618Poprawki
IMCO_AM(2009)430618

Projekt sprawozdania
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Tabela wyników rynku wewnętrznego
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: