Amendamente - IMCO_AM(2009)430618Amendamente
IMCO_AM(2009)430618

Proiect de raport
Róża Thun Und Hohenstein
(PE430.299v02-00)
Tabloul de bord al pieței interne
(2024/2007(INI))

17.11.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: