Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - IMCO_AM(2011)469976Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
IMCO_AM(2011)469976

Návrh správy
Jürgen Creutzmann
(PE467.028v01-00)
Online hazardné hry na vnútornom trhu
(2011/2084(INI))

8.9.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: