Predlogi sprememb - IMCO_AM(2011)469976Predlogi sprememb
IMCO_AM(2011)469976

Osnutek poročila
Jürgen Creutzmann
(PE467.028v01-00)
Spletne igre na srečo na notranjem trgu
(2011/2084(INI))

8.9.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: