Ændringsforslag - IMCO_AM(2013)508256Ændringsforslag
IMCO_AM(2013)508256

Udkast til betænkning
Anna Maria Corazza Bildt
(PE496.644v01)
Det indre marked for tjenesteydelser: status og næste skridt
(2012/2144(INI))

13.5.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: