Emendi - IMCO_AM(2013)508256Emendi
IMCO_AM(2013)508256

Abbozz ta' rapport
Anna Maria Corazza Bildt
(PE496.644v01-00)
Is-Suq Intern għas-Servizzi: Is-sitwazzjoni attwali u l-passi li jmiss
(2012/2144(INI))

13.5.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: