Amendementen - IMCO_AM(2013)508256Amendementen
IMCO_AM(2013)508256

  Ontwerpverslag
  Anna Maria Corazza Bildt
  (PE496.644v01)
  over de interne dienstenmarkt: stand van zaken en volgende stappen
  (2012/2144(INI))

  13.5.2013

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: