Amendamente - IMCO_AM(2013)508256Amendamente
IMCO_AM(2013)508256

Proiect de raport
Anna Maria Corazza Bildt
(PE496.644v01)
referitor la piața internă a serviciilor: stadiul actual și etapele următoare
(2012/2144(INI))

13.5.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: