Predlogi sprememb - IMCO_AM(2013)508256Predlogi sprememb
IMCO_AM(2013)508256

  Osnutek poročila
  Anna Maria Corazza Bildt
  (PE496.644v01)
  o notranjem trgu storitev: sedanje stanje in nadaljnje ukrepanje
  (2012/2144(INI))

  13.5.2013

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: