27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
MUUDATUSETTEPANEKUD
447-697
Raporti projekt
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 578kWORD 178k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika