27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
AMENDAMENTELE
447 - 697
Proiect de raport
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
Propunere de directivă
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 644kWORD 183k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate